ขอเชิญฟังการบรรยาย “อนาคตของความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ”

Seminar banner

Global Challenges: The Perfect Storm – The Future of Food, Energy and Water Security

A Public Lecture by Prof John Beddington, UK Government Chief Scientific Advisor

John Beddington

1000h – 1130h 30 September, 2009
NSTDA Auditorium, Thailand Science Park
Pahonyothin Rd, Tambon Klong Nung, Amphoe Klong Luang, Pathumthani

ศาสตราจารย์ เบดดิงตัน คาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ความต้องการอาหารและพลังงานจะเพิ่มจากปัจจุบันราวๆ ๕๐% และความต้องการน้ำสะอาดจะเพิ่มขึ้น ๓๐% ในช่วงนั้น ประชากรโลก จะเพิ่มขึ้นเป็น ๘,๓๐๐ ล้านคน ท่านกังวลว่าการขาดแคลนอาหาร พลังงานและน้ำ จะนำไปสู่สงคราม การจลาจล และการอพยพของประชาชน เราอาจจะก้าวไปสู่ภาวะ Perfect Storm ที่ความแย่ทุกชนิดจะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ดังนั้น การเตรียมการทางเทคโนโลยี เพื่อสร้างพลังงานทางเลือกใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และวิธีการใช้น้ำที่ดีกว่าเดิม เพื่อเลี่ยงภาวะ Perfect Storm นี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสุดๆ ท่านที่สนใจ เชิญมาฟัง และเสวนาเรื่องบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศาสตราจารย์เบดดิงตัน ในการเผชิญหน้ากับวิกฤตที่กำลังคืบคลานมา…

Growing populations, falling energy sources and food shortages will create the “perfect storm” by 2030 argues Prof John Beddington, the UK Government’s Chief Scientific Adviser. He predicts the demand for food and energy will jump 50 per cent by 2030 and for fresh water by 30 per cent, as the global population tops 8.3 billion which will create a global resource crisis.

In this lecture Prof Beddington will elaborate on this looming crisis and discuss the role of science and technology in meeting these challenges.

Prof Beddington was Professor of Applied Population Biology at Imperial College until his appointment as the UK Government’s Chief Scientific Advisor. He has acted as a senior adviser to several government and international bodies, including the Australian, New Zealand and US Governments, the European Commission, the United Nations Environment Programme and the Food and Agriculture Organisation. In June 1997 he was awarded the Heidelberg Award for Environmental Excellence and in 2001 he became a Fellow of the Royal Society. In 2004 he was awarded the Companion of the Order of St Michael and St George by the Queen for services to fisheries science and management.


ฟังการเสวนาฟรี ที่ห้อง Auditorium อาคารส่วนงานกลาง สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. จองที่นั่งตามหมายเลขโทรศัพท์ ข้างล่างนี้

Admission Free. Seats are limited, to reserve your seat, please call the NSTDA International Cooperation Division Tel: 02 5647000 ext 1532-34. email: ic(at)nstda.or.th

Organised and supported by the National Science and Technology Development Agency and the British High Commission Singapore

โฆษณา