My Presentation Pack

วันนี้เข้าไำป upload สไลด์ใหม่ๆที่ใช้ในการนำเสนอ พบว่า slideshare มีเครื่องมือให้ทำ presentation pack สำหรับมาวางใน blog ได้ ขอทดลองหน่อย ท่านที่สนใจ ก็เชิ็ญชมสไลด์ต่างๆของผมที่แจกให้ใช้ฟรีตามเงื่อนไขของการสร้างสรรค์สาธารณะ (เชิญนำไปใช้ได้ครับ แต่โปรดอ้างอิงและไม่มีการแก้ไข)

Advertisements