ทำไมเลข 1 จึงหน้าตาอย่างนี้

วันนี้ ได้รับ email จากเพื่อน มีไฟล์แนบเป็น presentation file ที่เล่าเรื่องให้เราทราบว่า ทำไมเลข 1 จึงเขียนแบบที่เราเห็นกันอยู่ คนทำนี่เก่งมากจริงๆ เขาอธิบายไว้ดีมาก และให้เหตุผลที่โยงไยไปถึงหน้าตาของเลข 2 เลข 3 … จนถึงเลข 9 และเลข 0 ดูแล้วรู้สึก “คิดมาได้ไง” จริงๆ เชิญดาวนโหลดและแจกเพื่อนต่อได้ตามสะดวกครับ

numbers The Numbers