Microsoft Office 2010 ใช้งานทางเว็บออกข่าวแล้ว – ฟรีครับ

ในที่สุด สิ่งที่เราอยากทราบ ว่าวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จะมีข่าวอะไรจากไมโครซอฟท์

คำตอบ คือ มีการเปิดตัวให้สมัครเข้าร่วมทดสอบโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิส ๒๐๑๐ งานนี้คือ Microsoft Worldwide Partners Conference ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ครับ

ผมเพิ่งไปลงนามเป็นคนที่ ๖๕๐ ของโลก ท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมเชิญได้ที่นี่ครับ เว็บลงทะเบียนเป็นผู้ทดสอบ

Microsoft Office Web Application
จอภาพ Microsoft Office 2010 WebApp

ชมวิดีโอเล่าเรื่อง Microsoft Office 2010 โดยพนักงานของไมโครซอฟท์