คำแนะนำจาก ม.มหิดล ก่อนน้ำมาถึงบ้าน และเมื่อน้ำมาถึงบ้านแล้ว…

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ​ตุลาคม ๒๕๕๔ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้มอบหมาย รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศึกษา รศ.ดร.ลือพล ปุณณกันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.นพ.​ธีระ กลลดาเรืองไกร ส่งเอกสาร “ความรู้พื้นฐานที่ประชาชนควรรู้” สั้นๆ สองเรื่องมาให้เผยแพร่เป็นการทั่วไป ผมจึงขอโอกาสใช้ blog นี้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลแห่งหนึ่งด้วย


ความรู้พื้นฐานที่ประชาชนควรรู้

ก่อนน้ำมาถึงบ้าน

มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ​๒๕๕๔

เตรียมน้ำ เตรียมน้ำสะอาดให้เพียงพอ อุปกรณ์กันน้ำอย่างง่าย เช่น รองเท้าบู๊ต เสื้อชูชีพ หรือ ถุงลม ห่วงยางลอยน้ำ น้ำดื่มคนละ ๒ ลิตรต่อคนต่อวันอย่างน้อย ๓ วัน   เครื่องกรองน้ำอย่างง่ายถ้ามี
เตรียมไฟ เตรียมยกอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้สูง เตรียมสะพานไฟในบ้านให้สูงและพร้อมตัดไฟฟ้าได้เมื่อต้องการ ซักซ้อมคนในบ้านถึงการตัดไฟ อุปกรณ์ที่ย้ายไม่ได้ให้ใช้พลาสติกหุ้มกันน้ำเข้า ให้ระวังการย้ายถังแก๊สอาจเกิดการรั่วและทำให้ไฟไหม้
เตรียมบ้าน เก็บอุปกรณ์ของมีคมทุกชนิดเข้าที่เก็บที่มิดชิด กันกระจกแตกจากแรงดันน้ำโดยใช้แถบกระดาษกาวปิดเป็นกากบาท สารเคมีในบ้านให้ปิดฝาให้แน่น กันรั่ว อุดรอยรั่ว ช่องต่างๆ ตามรั้วบ้าน ท่อระบายน้ำ  สำรวจกองไม้ กองวัสดุในบ้าน เพดานอาจเป็นที่อยู่ของงูและตะขาบ
เตรียมคน เตรียมอุปกรณ์ ยาสามัญประจำบ้าน ยาทำแผลอุปกรณ์ทำแผล ซักซ้อมแผนการย้ายชั่วคราว ย้ายคนเจ็บป่วย คนชรา เด็ก ออกก่อนเกิดภาวะวิกฤต เตรียมของใช้เท่าที่พอจำเป็นเท่านั้น ให้อยู่ได้ ๗ วัน


ความรู้พื้นฐานที่ประชาชนควรรู้

เมื่อน้ำมาถึงบ้าน

มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ​๒๕๕๔

เตรียมน้ำ  ไม่ต้องรอให้น้ำมาถึง น้ำอาจมาตามท่อระบายน้ำ สังเกตถ้าน้ำมาปริ่มๆถนนหน้าบ้าน ถึงเวลาแล้วที่ต้องออกไปอยู่ชั่วคราวที่ศูนย์ บ้านญาติ หรือจังหวัดที่สูง ให้คิดว่าน้ำที่ไม่ได้เตรียมไม่สะอาดเสมอ อย่าให้น้ำท่วมสัมผัส ตา หู หรือแผลเปิดต่างๆ ห้ามเด็กเล่นน้ำ
เตรียมไฟ  ก่อนออกจากบ้านให้สับสะพานไฟลงเสมอ เวลากลับเข้าบ้านจะได้ไม่โดนไฟดูด ไม่เข้าไปในบ้าน และไม่สัมผ้สอุปกรณ์แช่น้ำ ตู้เย็น โทรทัศน์ ปั๊มน้ำ ที่ไม่แน่ใจว่าตัดไฟหรือยัง ให้ทิ้งระยะอย่างน้อย ๑ เมตร จากจุดเสี่ยงเช่น เสาไฟฟ้า รั้วโลหะ เพราะอาจมีไฟฟ้ารั่วดูดได้ ถ้าเห็นผู้ถูกไฟดูดอย่าสัมผัสโดยตรง ให้ใช้ไม้ดันหรือเชือกดึง
เตรียมบ้าน งูอาจหนีน้ำไปอยู่บนต้นไม้ รั้วหรือกองไม้ลอยน้ำ ไม่ควรใช้มือแหย่ไปตามซอกหลืบต่างๆ  ถ้าโดนงูกัดหรือสงสัย ให้รัดด้วยเชือกเหนือที่ถูกกัด ห้ามดูดเลือด  ห้ามกรีดแผล ไม่ต้องจับงูมา ให้รีบล้างแผลและนำส่งหน่วยแพทย์ ให้ระยะเวลาสำคัญ ๓๐ นาที ถ้าตะขาบ กัด แผลจะเล็ก ปวดมาก บวมทันที  มีอาการชาเสียวร้าวไปจากจุดกัดเป็นสำคัญ  ให้รีบล้างแผล กินยาแก้ปวด ประคบน้ำเย็น ถ้ามีหายใจลำบาก ปากบวม ให้รีบพบหน่วยแพทย์เพราะอาจเกิดอาการแพ้พิษรุนแรงได้ การช่วยสัตว์ลอยหนีน้ำมาทุกชนิดห้ามใช้มือเปล่า จับ หรือสัมผัส ให้ใช้ไม้หรือวัสดุแข็งพยุง  เพราะอาจโดนสัตว์ที่ตื่นกลัวกัด
เตรียมคน ระวังโรคระหว่างน้ำท่วมคือ ตาแดง  ท้องเสีย  น้ำกัดเท้า  โรคฉี่หนู และโรคเครียด และการโดนของมีคมบาด ห้ามเดินเท้าเปล่า ใช้รองเท้าบู๊ตกันน้ำหรือรองเท้าผ้าใบผูกเชือก ช่วยตัวเองให้มากที่สุดก่อนรอคนอื่นมาช่วย ให้บอกต่อๆ กันว่าบ้านใดยังไม่มีการเข้าไปช่วยเหลือ ให้นึกถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างไกลออกไป อย่าจอดรถขวางทางด่วน ทางรถส่วนรวม เพราะการประสานการช่วยเหลือจะทำได้ยาก

สำหรับท่านที่สนใจแบบย่อ มีเป็นสไลด์ จากเว็บของมหาวิทยาลัยสองภาพครับ

ขอให้ปลอดภัยครับ
ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
20111025 15:57

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s