สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

วันนี้ผมได้ไปร่วมงาน สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ ๘ จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ ท่านนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะไปเปิดงานและกล่าวปาฐกถา ซึ่งมีสาระสำคัญที่จะดีกับประเทศไทยอย่างมากเลยครับ กล่าวคือ เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการ ต่อหน้าผู้เข้าร่วมงานกว่า ๑,๐๐๐ คน ว่า ในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ ๒ จะเน้นคนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เพิ่มความสามารถในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย สร้างแรงจูงใจให้กับคนที่ทำงานด้วยความรู้ และจะผลักดันให้มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาให้ถึง ๑% ของ GDP ประเทศไทย (จาก ๐.๒๕% ในปัจจุบัน ซึ่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ไม่มีเพิ่มเลย) ทั้งนี้ ท่านกล่าวว่าท่านเริ่มโดยการให้เงิน ๙,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อการวิจัยและพัฒนา ในโครงการ ไทยเข้มแข็ง ที่กำลังเริ่มขึ้น

H E Prime Minister Abhisit Vejajiva at Thailand's Science, Technology and Innovation Assembly

H E Prime Minister Abhisit Vejajiva at Thailand's Science, Technology and Innovation Assembly

ท่านนายกรัฐมนตรีเน้นว่า ประเทศไทยมีโอกาสดีจากอุตสาหกรรมอาหาร และการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้ว ว่า วทน. มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของประเทศไทยแน่นอน ดังนั้น เราต้องทุ่มการวิจัยและพัฒนาที่ส่งผลสู่เศรษฐกิจ การจ้างงาน และความเข้มแข็งของสังคมไทย

ที่ผมประทับใจ คือสิ่งเพิ่มเติม ที่นายกฯพูดถึงอีกสองเรื่อง คือ

  • สังคม-การเมือง-ความมั่นคง ต้องพึ่ง วทน.มากขึ้น
  • ความสามารถของเด็กไทย
  • ต้องมีการสนับสนุนกันมากขึ้น โดยท่านยกตัวอย่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนี้ ถือว่าเป็นการเปิดตัวคำว่า วทน. กันอย่างเป็นทางการ และเชื่อว่าต่อจากนี้ไป วทน.คงจะติดตลาดมากขึ้น พอๆกับชื่อของท่านรัฐมนตรี (ซึ่งพบว่าในวันนี้ Google พบเอกสารที่มีคำว่า “คุณหญิงกัลยา” ๑๑๙,๐๐๐ ครั้ง) ผมคาดการณ์ส่วนตัว ว่าอีกไม่นาน ชื่อกระทรวงก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกระทรวง วทน.ก็เป็นได้ เพราะคำว่า นวัตกรรม เป็นการประกาศว่า นำ ว.และ ท. ไปทำประโยชน์ และทำเงิน

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช ได้กล่าวว่า ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ-เอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) ขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานของกระทรวงกับภาคเอกชน และเป็นกลไกสำคัญ ที่จะเพิ่มความเข้มข้นของการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (กวทน.) ทำหน้าที่ผลักดันความสำคัญของวทน.เข้าสู่คณะรัฐมนตรีตามกฎหมายใหม่ของกระทรวง โดยมุ่งเป้าประสงค์คือ ทำให้คนมีงาน มีรายได้ และมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ จะโยงกับการศึกษา เพื่อเกิดความยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

Khunying Dr Kalaya Sophonpanit, Thailand's Science, Technology and Innovation Assembly 2009

Khunying Dr Kalaya Sophonpanit, Thailand's Science, Technology and Innovation Assembly 2009

คุณหญิงกัลยา ได้เล่าเรื่องความสำเร็จที่สำคัญๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯที่เป็นที่ประจักษ์หลายเรื่อง ซึ่งถือได้ว่า สามสิบกว่าปีของกระทรวง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจำนวน ๑๐ แผน น่าจะเพียงพอแล้ว ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เริ่มต้นใช้ วทน.พัฒนาประเทศอย่างจริงจัง เริ่มช้าก็ยังดีกว่าไม่เริ่ม และ กรอ.วท. ก็จะเป็นก้าวแรกของการทำงานเชิงรุก

คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงความต้องการ วทน.จากภาคเอกชน และบทบาทที่คาดหวัง ว่าภาครัฐจะดำเนินการในเชิงสนับสนุน ในสิ่งที่ภาคเอกชนไม่สามารำทำได้โดยลำพัง ทั้งนี้ การที กรอ.วท. เป็นสิ่งที่สำคัญ และทางสภาอุตสาหกรรมเอง ก็จะขอเสนอให้เพิ่มรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปใน กรอ. ที่มีมานานแล้ว แต่ไม่เคยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์อยู่ร่วมเลย

ผมอยู่ร่วมประชุมกลุ่มย่อยจนถึงท้ายรายการ มีบันทึกในสมุดอีกมากมายที่คิดว่าดี บันทึกนี้ ขอข้ามปาฐกถาพิเศษ โดย Dr.Young-Ok Ang ซึ่งน่าประทับใจมาก

เอาเป็นว่า ท่านที่สนใจดูเอกสารเต็มๆจากการประชุมสมัชชา ขอเชิญที่ http://www.most.go.th/congress2009 ครับ ส่วนผมเองว่างเมื่อไหร่ จะเขียนมาเล่าให้อ่านกันอีกครับ เชิญแสดงความเห็นตามอัธยาศัย…

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s